TERUGBLIK CONCERT ONDER DE TOREN

Het Concert onder de Toren afgelopen zaterdag 14 mei 2022 is een groot succes geworden. Dit concert werd georganiseerd door de werkgroep “Samen Vernieuwen” om de Paduakerk een nieuwe
impuls te geven. Samen met Muziekvereniging KSW, Henk Linker op orgel en verteller Herman Kampman hebben we een mooi optreden verzorgd met prachtige nummers, zoals o.a. Imagine, Mijn
Gebed (met orgel en trompet), Amazing Grace en The Rose. Het Oekraïens Volkslied bracht vele emoties naar boven, mede door de aanwezige Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast verzorgde de
KSW een aantal prachtig gespeelde nummers o.l.v. Bert Pfeiffer. Het slotnummer van het koor en orkest, een wals van Strauss, liet een volle kerk meedeinen en zingen.

Huldiging jubilarissen Nijverdals Mannenkoor:

 

Op dinsdag 3 mei heeft het Nijverdals Mannenkoor zijn 57 e Algemene Ledenvergadering gehouden in Restaurant- en zalencentrum “In de Tonne” te Hellendoorn. De bestuursleden John Brand en Jan Buwalda waren aftredend en werden door de leden unaniem herkozen voor een nieuwe bestuursperiode, respectievelijk als voorzitter en secretaris.

Door het beëindigen van het burgemeesterschap van Anneke Raven is ook haar erevoorzitterschap van het NMK komen te vervallen. Jorrit Eijbersen, als nieuwe burgemeester van onze gemeente, is bereid gevonden deze functie op zich te nemen.

Cees Bramer heeft na 16 jaar trouwe dienst zijn rol als koormeester neergelegd en werd daarvoor bedankt door de voorzitter en beloond met een fles Jagermeister. In aansluiting hierop heeft Cees op ludieke wijze Vincent Broeks “geslagen” tot nieuwe koormeester.

Na een presentatie over verduurzaming eigen woning door Ben Veltien, duurzaamheidscoach, werd overgegaan tot de huldiging van de jubilarissen Leo Keinjan, 50 jaar lidmaatschap en Johan Kuipers, 25 jaar lidmaatschap. Zij werden door Johan Smit, als afgevaardigde namens de KNZV, onderscheiden
met de bijbehorende spelden en oorkondes. Namens het Nijverdals Mannenkoor werden zij daarna toegesproken door de voorzitter en ontvingen de mannen de gouden en zilveren speld namens het
NMK en een bos bloemen voor de echtgenotes.