Jubileumdag Nijverdals Mannenkoor

Omdat het koor op 7 februari 2015 vijftig jaar en één dag oud was hebben de zangers op die datum een Jubileumdag gehouden. Vanaf 12.00 uur meldden de mannen met hun vrouwen zich in ’t Achterom, de repetitieruimte van het koor. Ook partners van de ons in de afgelopen jaren ontvallen zangers waren uitgenodigd voor de feestdag en dat stelden deze dames zeer op prijs. De ere-voorzitter van het koor, mevrouw Anneke Raven tevens burgemeester van de Gemeente Hellendoorn, maakte ook de dag mee en dat werd door de leden eveneens erg gewaardeerd.

Tot 14.00 uur was er in de mooie feestelijk versierde zaal gelegenheid voor ontmoeting en gesprek. Vele plezierige als ook emotionele herinneringen werden uitgewisseld en gedeeld, uren en momenten die het waard zijn om op terug te kijken. Tussendoor werd er genoten van de door de eigen leden zeer goed verzorgde lunch.

Jubileumdag NMK 07-02-2015

Van 14.30 uur tot 15.15 uur presenteerde het koor in de RK-Paduakerk een concert van door de leden zelf ingebrachte nummers. De ca. 200 bezoekers werden getrakteerd op een gevarieerd programma. Het eerste nummer Ecce Quomodo Moritur ( een ode aan de overledenen ) werd met gevoel en passie gezongen en gaf bij vele aanwezigen een bijzonder gevoel teweeg. De aanzet voor een met name door de zangers en hun vaste supporters zeer waardevol ervaren concert. Dirigent Willem Jan van Asselt wist de mannen tot grote concentratie en veel zangplezier te brengen. Ans Winkels leidde op bekwame wijze de aanwezigen zowel door het concert als door het programma van de receptie naderhand.

Jubileumdag NMK 07-02-2015

Na het concert spoedden de leden van het koor met hun partners en de gasten zich naar Het Centrum waar vanaf 16.00 uur, in de vernieuwde en feestelijk ingerichte zaal, een receptie werd gehouden ter gelegenheid van het jubileum. Vele genodigden feliciteerden het bestuur en de zangers van het Nijverdals Mannenkoor met het 50-jarig bestaan. Onder het genot van een drankje en een hapje konden o.a. zang- en andere ervaringen en herinneringen tussen leden van diverse koren worden uitgewisseld.

De heer Dolf van der Struik, voorzitter van het KNZV-Noord/Oost, feliciteerde als eerste spreker het Nijverdals Mannenkoor. Hij wenste het koor nog vele goede en mooie zangjaren toe. Ook voor het Nijverdals Mannenkoor zal het niet gemakkelijk zijn om nieuwe (jongere) leden te krijgen, maar ook vanmiddag had de heer Van der Struik ervaren dat het koor nog steeds zeer vitaal is.

Mevrouw Anneke Raven vertelde dat het haar opnieuw was opgevallen dat, naast het zingen, de saamhorigheid van de koorzangers bijzonder is. Er is aandacht voor elkaar en dat is heden ten dage belangrijk en niet te onderschatten, aldus mevrouw Raven. Ga zo lang mogelijk door met jullie hobby.

Jubileumdag NMK 07-02-2015

Het oudste aanwezige koorlid, Jan Marquart, bedankte in een mooi betoog het bestuur en alle leden die op welke wijze dan ook meewerken aan het wel en wee van het Nijverdals Mannenkoor. Voorzitter Johan Smit bedankte alle sprekers voor de mooie woorden en vertelde één en ander over de geschiedenis van het Nijverdals Mannenkoor. Een bloemlezing over de diverse dirigenten van het koor en wetenswaardigheden van concertreizen en andere hoogtepunten. Vervolgens vroeg Johan aan de beide leden die vanaf de oprichting lid zijn van het koor, samen met hun echtgenotes, naar voren te komen.

De heren Henk van der Kolk en Johan Timpers kwamen in 1965 als ruim twintigjarige jongelingen naar het Nijverdals Mannenkoor en hebben al die jaren met veel plezier gezongen in het koor, zingen is hun lust en leven. De voorzitter noemde enige anekdotes van Henk en Johan uit hun roemruchte carrière en dankte hen van harte voor de 50 jaren van trouw aan hun

koor en overhandigde hen beiden een speciaal daarvoor ontworpen oorkonde. De partners deelden in de feestvreugde en ontvingen een mooie bos bloemen.

Tot slot, mede door de zeer goede organisatie van de Jubileumcommissie en het damescomité van het koor kunnen de mannen terugzien op een bijzonder geslaagde jubileumdag.

Jubileumdag NMK 07-02-2015

Bekijk hieronder meer foto’s van de jubileumdag.