Het NMK

De heren G.J.Hallink en A van Ommen beleggen op 9 januari 1965 om 16.00 uur in Hotel Buursink te Nijverdal een vergadering. Het doel van deze vergadering is het oprichten van een mannenkoor. Er zijn die middag 50 mensen aanwezig en na deze eerste vergadering en “aftasten van belangstelling” wordt op 6 februari 1965 het “Nijverdals Mannenkoor” opgericht.Als eerste voorzitter werd benoemd de heer W.Beumer. Tot de eerste dirigent van het koor werd benoemd de heer Everhard Krukkert,oud-Nijverdaller, maar toen woonachtig in Deventer.

Op de eerste repetitiedag waren er ruim 100 mannen aanwezig. Vanaf 2009 repeteert het koor elke dinsdagavond van 19.45 tot 21.45uur. Met ingang van november 2014 wordt het koor muzikaal geleid door hun dirigent Willem Jan van Asselt. De huidige voorzitter is de heer John Brand.

Het Nijverdals Mannenkoor

Missie

Het Nijverdals Mannenkoor wil een algemene zangvereniging zijn voor koorzang, met mannenstemmen ten gehore gebracht. Daarnaast wil het NMK representatief zijn voor Nijverdal en omstreken.

Visie

Om de missie te kunnen uitdragen dient het koor (leden en bestuur) ervoor te zorgen dat er een gezonde en stabiele financiële situatie is. Dit kan gewaarborgd zijn/blijven bij een ledenaantal van 40 tot 50. Het spreekt voor zich dat een hoger ledental het NMK nog meer ruimte biedt.
Voor het vervullen van de representatieve rol, dient het koor:

  • qua leeftijdsopbouw te verjongen. Te bereiken d.m.v. projectkoren en andere kortlopende activiteiten;
  • de geleidelijke vernieuwing van de muziekkeuze voort te zetten. Met de tijd meegaan;
  • haar presentatie tijdens concerten en andere optredens te verbeteren;
    • goed <uniform> gekleed;
    • gedisciplineerd opkomen en afsluiten;
    • serieus en enthousiast <al dan niet uit het hoofd> zingen;
  • contacten te zoeken en onderhouden, met externe geledingen en de eigen leden.