HULDIGING JUBILARISSEN NMK

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 2 mei 2023 in The Cross zijn Egbert
Jansen (40 jaar lidmaatschap) en Jan van Aartsen (25 jaar lidmaatschap) gehuldigd. De
jubilarissen ontvingen van Johan Smit, namens het KNZV, de bijbehorende oorkondes en
spelden en van voorzitter John Brand, namens het NMK, een zilveren speld voor 25 jaar
lidmaatschap en een diner bon voor 40 jaar lidmaatschap. De echtgenotes van de beide
jubilarissen werden in de bloemen gezet.

Daarnaast werd Jan Winkels, met instemming van alle aanwezige leden, benoemd tot lid van
verdienste en ontving hij de bijbehorende oorkonde van het NMK. Dit als blijk van
waardering voor 15 jaar voorzitter/secretaris van de muziekcommissie van het koor.
Jan Ruiter werd unaniem herkozen als penningmeester en Wout Obbink werd, met
instemming van alle aanwezige leden, gekozen tot bestuurslid algemene zaken, waardoor
het bestuur weer een voltallige bezetting heeft.