ALV dinsdag 30 april 2019

Jubilarissen
Tijdens de Alg Ledenvergadering op 30 april 2019 zijn de volgende jubilarissen gehuldigd, in het zonnetje gezet en onderscheiden met het bijbehorende KNZV speldje en oorkonde. Naast deze onderscheidingen zijn een zilveren en een gouden G-sleutel met het NMK logo uitgereikt voor 25, respectievelijk 50 jaar lidmaatschap. De echtgenotes kregen een bos bloemen.

 • Henk Schulenburg, 50 jaar lid
 • Vincent Broeks, 40 jaar lid
 • Henk Slettenhaar, 25 jaar
 • Jubilarissen NMK 2019

  Bestuurswijziging
  Per 30 april 2019 heeft er een bestuurswijziging plaatsgevonden en hebben Johan Smit en Adrie Boerrigter afscheid genomen na vele jaren diverse functies te hebben verricht in het bestuur van het Nijverdals Mannenkoor. Johan vele jaren als voorzitter en Adrie met PR in zijn portefeuille. Zonder hun tomeloze inzet voor het koor zouden wij nooit het niveau hebben bereikt waar het mannenkoor nu staat. Hartelijk dank daarvoor.
  Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

 • John Brand voorzitter
 • Jan Buwalda secretaris, PR
 • Henk van der Gaast penningmeester
 • Bernard Feddes algemeen bestuurslid
 • Lid van Verdienste
  Tijdens de ALV is de Oorkonde van Verdienste uitgereikt aan Johan Smit als dank voor de vele taken die hij in de loop der jaren heeft verricht voor het Nijverdals Mannenkoor. Johan heeft zich 20 jaar op voortreffelijke wijze ingezet voor het koor in diverse bestuursfuncties, o.a. voorzitter in de periode 2006-2010 en 2014-2019. Daarnaast heeft Johan ook nog vele jaren deel uitgemaakt van diverse commissies, kortom hij heeft zijn steentje meer dan bijgedragen aan de ontwikkeling van het koor en daarmede deze blijk van dank meer dan verdiend.
  Lid van verdienste NMK 2019


  Op weg naar 2020!

  Het Nijverdals Mannenkoor is al weer bezig met de voorbereiding van het Nieuwjaarsconcert voor volgend jaar. Als thema is gekozen

  “Favorite Pop en Rock Songs”

  Bekende nummers van de wereldberoemde bands The Beatles, The Stones en Queen zijn de ingrediënten voor weer een spectaculair Nieuwjaarsconcert

  Projectkoor

  Voor de derde keer gaat het Nijverdals Mannenkoor van start met een projectkoor dat ook in het teken staat van “Favorite Pop en Rock Songs” De afgelopen twee edities waren zeer succesvol met deelname van maar liefst 25 mannen. Start van het projectkoor is begin september 2019. Om de twee weken wordt er gerepeteerd op dinsdagavond van half zeven tot half acht in “het Achterom”achter de RK Kerk. Na ongeveer 10 repetities eindigt het project met een optreden tijdens het Nieuwjaarsconcert van het Nijverdals Mannenkoor. Deelname is gratis.

  Lijkt het u leuk om op deze manier kennis te maken met de mannenkoorzang waarin u nummers gaat zingen van de The Beatles, The Stones en Queen dan kunt u zich alvast opgeven. Wilt u meer informatie over het projectkoor, neem dan contact op met Jan Buwalda: secretaris@nijverdalsmannenkoor.nl of 0548-615176.

  Bent u benieuwd naar de nieuwjaarsconcerten van afgelopen jaar? Kijk dan snel hier!