Voorjaarsconcert Nijverdals Mannenkoor

Het Nijverdals Mannenkoor geeft een Voorjaarsconcert op zaterdag 15 april 2023 in Het Centrum, Constantijnstraat 7A te Nijverdal. Aanvang 20.00 uur. Het wordt ongetwijfeld weer een prachtig concert waaraan tevens het Projectkoor en het duo ROKS (Maaike Zomer en Karlien Bosch) hun medewerking zullen verlenen. Joshua Joseph zorgt voor de muzikale begeleiding en het geheel staat o.l.v. van dirigent Willem Jan van Asselt.

Voor de pauze brengt het koor en het Ensemble van het koor een aantal liederen ten gehore, zoals b.v. Rollercoaster van Danny Vera, een Abba Medley, Untill I Kissed You en Michelle naast vele andere bekende, populaire nummers. Tevens treden Maaike Zomer en Karlien Bosch als duo “ROKS” voor het voetlicht met een spetterend optreden. Dit duo is geïnspireerd door de grondleggers van country en folk. Ze brengen een mix van covers, 2-stemmig met akoestische gitaren.

Na de pauze staat het concert in het teken van het thema “Simon & Garfunkel”, waarbij het koor, en ook het Projectkoor, een aantal nummers van dit legendarische duo ten gehore zullen brengen. Het duo ROKS zal hierbij ook weer van zich laten horen.

ROKS

Toegangsprijs bedraagt €12,50
Kaarten zijn verkrijgbaar via deze website (klik hier) of bij Jan Ruiter, penningmeester NMK, telefoon: 06-52376160

PS: voor de mannen, die na het bijwonen van dit concert, enthousiast zijn geworden: Kom gerust een keer meezingen en de sfeer proeven tijdens een koorrepetitie op de dinsdagavond van 19.45 – 21.45 uur in gebouw The Cross, Constantijnstraat 31, 7442MD Nijverdal. U bent van harte welkom!


Het NMK laat zich INSPIREREN

Zaterdag 11 februari 2023 organiseerde de KNZV de lang gekoesterde Inspiratiedag voor mannenkoren. Ongeveer 145 mannen (45 koren vertegenwoordigend) reisden die dag af naar het Akoesticum (Nationaal Trainingscentrum voor muziek, dans en theater) in Ede. Ook een viertal mannen van het NMK was daarbij aanwezig: Johan Smit, John Brand, Be Haandrikman en Gerard Mensink.

Een kort verslag over deze dag van inspiratie:
Na een hartelijk ontvangst met koffie/thee volgde in het auditorium een plenaire zingende inleiding, met als thema: “We kunnen beter zingen dan praten”. Vervolgens werd het hele gezelschap in vier groepen verdeeld. Elke groep volgde vier dezelfde workshops, twee voor de lunch en twee erna. Dit was vooraf goed bedacht, om zoveel mogelijk contact met leden van andere koren te kunnen hebben.
In workshop 1 liet John Gerits ons ervaren wat ‘spontaan samen zingen’ met je doet.

Op inspirerende wijze ‘behandelde’ John kernwoorden als toegankelijk, spontaan liederen aanheffen, zonder muziekschrift, zonder dirigent en muzikale begeleiding, flashmobs, enz. Allerlei bekende liedjes van weleer passeerden kort de revue en we zongen meteen spontaan o.a. ‘Don’t Cry for Me Argentina’ en ‘Het is een nacht’ mee. We ervoeren dat spontaan samen zingen op deze manier eigenlijk helemaal niet moeilijk en ingewikkeld hoeft te zijn. Als afsluiting/aanvulling van een repetitieavond verhoogt dit zeker het zanggenot en de saamhorigheid binnen het koor.

Gonneke Bennes uit Almelo nam ons bij workshop 2 ‘By the Hand’ als het gaat om ‘pr en marketing’. Hoe zet ik ‘mijn’ koor het beste op de kaart om nieuwe leden te werven en optredens bij het brede publiek aan te bevelen? Welke moderne middelen kunnen daartoe, naast de traditionele affiches, flyers en persartikelen, zoal worden ingezet? Kernwoorden als pr-plan, social media, website, fotomateriaal, posters, ed. ‘gooide’ de inleider in de groep om over te spreken en na te denken. Wat werkt wel en wat doet het juist wat minder goed in de huidige tijd?

Als echte specialist van mannenkoren nam Nick Moritz (dirigent van o.a. het Almelo’s mannenkoor) ons mee ‘op weg naar een aantrekkelijk repertoire’. Vernieuwend en eigentijds zeker, maar ook vele traditionele mannenkoorliederen doen het nog uitstekend. Wat is passend bij jouw koor, kijkend naar de samenstelling, ambities, uitstraling en beleving? Maar toch juist ook pakkend, vindingrijk en attractief. Voor mogelijke nieuwe leden moet het repertoire aanspreken en technisch ook toegankelijk zijn. “Moderniseren ja, maar ook weloverwogen gedoseerd”, zo is de insteek van de inleider.
Een zangoptreden is volgens drama-docent Marijke de Wit meer dan slechts ‘op het podium staan en zingen’. Koorpresentatie is dan ook het onderwerp, dat zij behandelde in de laatste, 4e workshop. Kooropstelling, houding, variatie, passende kleding, ed. liet Marijke ons fysiek ervaren tijdens deze drie kwartier. Het inzetten van een ensemble kan daarbij ook ten dienste zijn. Hoe kan een optreden nog beter worden vormgegeven? Voor veel mannen is dit allemaal best spannend, maar zeker ook haalbaar, zo was ieders inschatting.

In de middagpauze genoten alle aanwezigen van een uitstekend verzorgde lunch, waarbij er voldoende tijd was om her en der een praatje te maken. In de grote zaal presenteerden vier koren zich middels een stand, met beeldmateriaal, posters, ed. Ook bij het NMK werd veel informatie ingewonnen. Belangstelling alom aanwezig voor de eenvoudig, maar doeltreffend ingerichte tafel. Na afloop van de workshops werden we verwacht in de grote zaal, met een daverend optreden van het mannenkoor “De Meulezengers” uit Venlo. Met een volle tribune sloot dit grote gezelschap met prachtige liederen de geslaagde dag af. Goed kijkend en luisterend herkenden we in dit geweldige optreden een flink aantal kernwoorden van de vier workshops. Niets dan lof voor de totale organisatie.

Genoemd mag nog worden dat menigeen zeer te spreken was over een aantal posters, als aankondiging van de diverse projectkoren binnen het NMK. Zeker de laatste (Simon and Garfunkel) werd geprezen om z’n eenvoud, maar toch juist daardoor doeltreffendheid. Nog niet zo heel veel koren werken met projectkoren, zo bleek deze dag. Door de inleiders wordt dit fenomeen toch zeker als een van de belangrijkere middelen gezien om mannen te enthousiasmeren en inspireren om, in elk geval, te gaan zingen. Het liefst natuurlijk bij ons eigen Nijverdals Mannen Koor, nog steeds een begrip in de regio Nijverdal. Vooralsnog is dit goed gelukt, want maar liefst 20 mannen meldden zich eind januari bij de eerste repetitie (repertoire van Paul Simon and Art Garfunkel) van het projectkoor. Met het bestaande NMK moeten deze inspanningen leiden tot een prachtig voorjaarsconcert op 15 april 2023, waarbij ieder van harte welkom is. Zie daarvoor binnenkort (maart) ook de diverse aankondigingen in de media.

VESTEVAL GROENLO

Op zaterdag 10 september 2022 heeft het Nijverdals Mannenkoor en het Ensemble van het koor deelgenomen aan het mannenkorenfestival VESTEVAL in De Oude Calixtuskerk in Groenlo. Dit festival werd georganiseerd door het KNZV – Midden Nederland en het mannenkoor Internos uit Groenlo. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd optreden en een leuke, gezellige middag in het mooie Groenlo.

FEESTELIJKE OPENING SEIZOEN 2022 – 2023

Op zaterdag 3  september heeft het Nijverdals Mannenkoor op feestelijke wijze het seizoen 2022 – 2023 geopend in Kartplaza Actionworld. Samen met de partners hebben een groot aantal mannen met hun partners hieraan deelgenomen. Nadat de voorzitter in Kartplaza een ieder welkom heeft geheten wordt de middag gestart met koffie, vervolgens heeft iedereen zijn of haar uiterste best gedaan om tot een zo hoog mogelijke score te komen bij het magic bowlen. Aansluitend werd de dag afgesloten met een gezellige en lekkere barbecue en werden de prijzen uitgereikt aan de deelnemers met de hoogste bowlingscores. Al met al kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde openingsdag van een hopelijk mooi zangseizoen.
Hieronder een impressie van deze dag