NMK steekt de handen uit de mouwen

Op zaterdagochtend 13 april heeft een 12-tal mannen van ons koor laten zien dat ze ook nog wel wat anders kunnen dan louter zingen.
In het kader van “Houd met elkaar onze mooie gemeente Hellendoorn schoon” hebben we in tweetallen in de (directe) omgeving van zwembad Het Ravijn, de bekende knijpers ter hand genomen. Oftewel: de nagelaten rommel van anderen opruimen. Naast het goede doel hadden we er met elkaar ook veel plezier in. Als tastbare beloning dronken we na afloop van de inspanningen in het zwembadcafé een kop koffie met een lekkere koek.
Het mooie ervan is ook dat zo met elkaar op (prik)pad er andere gesprekken plaatsvinden dan in de pauze en aan het eind van de wekelijkse repetities. Je leert elkaar beter kennen en dat is zeker waardevol. Al met al is deze activiteit voor herhaling vatbaar.
Goed werk, mannen!   

Op vrijdag 29 maart hebben 10 mannen van het Nijverdals Mannenkoor medewerking verleend als backing vocals aan een prachtig concert van Damian & Live Band in het ZININ Theater. Het was een zeer gevarieerd concert met diverse muziekstijlen, zoals Rock & Roll, Blues, Country & Western en Gospelnummers van Elvis Presley. Naast de live band en de mannen van het NMK stonden er ook nog eens 3 koperblazers (trombone, saxofoon en trompet/bugel) op het podium. Kortom een mooie ervaring om mee te maken.

Terugblik Voorjaarsconcert NMK 9 maart 2024

Een kleine impressie van een prima geslaagd concert m.m.v. het Nijverdals Mannenkoor, Ensemble, Projectkoor, Combo o.l.v. Joshua Joseph en op trompet Dorien Jansen Venneboer. De geluidsversterking werd verzorgt door Jan Getkate. Het geheel stond onder leiding van dirigent Willem Jan van Asselt.

Algemene jaarvergadering Nijverdals Mannenkoor

Op dinsdag 12 maart 2024 heeft het Nijverdals Mannenkoor zijn 59 e Algemene Ledenvergadering
gehouden in The Cross, Constantijnstraat 31 te Nijverdal. Op deze goed bezochte ledenvergadering stond o.a. de bestuursverkiezing op de agenda. Herman Kremers was aftredend als algemeen bestuurslid. Daar er geen tegenkandidaten waren aangemeld werd Herman unaniem herkozen voor een nieuwe bestuursperiode, hetgeen met applaus van de aanwezige leden werd ondersteund. Tevens werd alvast een doorkijkje gegeven naar het jubileumjaar 2025 waarin het Nijverdals Mannenkoor zijn 60-jarig bestaan hoopt te vieren. Zo zal er o.a. een jubileumconcert worden georganiseerd op zaterdag 8 februari 2025, komt er een foto expositie i.s.m. de HKHN en wordt het jaar afgesloten met een 2 e concert op zaterdag 8 november 2025. Tijdens de vergadering werd Henk Schulenburg met instemming van alle aanwezige leden benoemd tot erelid van het koor. Henk is ruim 55 jaar lid geweest, maar heeft begin dit jaar zijn lidmaatschap beëindigd i.v.m. gezondheidsklachten. Henk heeft zich jarenlang op diverse terreinen ingezet voor het koor.