Op vrijdag 29 maart hebben 10 mannen van het Nijverdals Mannenkoor medewerking verleend als backing vocals aan een prachtig concert van Damian & Live Band in het ZININ Theater. Het was een zeer gevarieerd concert met diverse muziekstijlen, zoals Rock & Roll, Blues, Country & Western en Gospelnummers van Elvis Presley. Naast de live band en de mannen van het NMK stonden er ook nog eens 3 koperblazers (trombone, saxofoon en trompet/bugel) op het podium. Kortom een mooie ervaring om mee te maken.

Terugblik Voorjaarsconcert NMK 9 maart 2024

Een kleine impressie van een prima geslaagd concert m.m.v. het Nijverdals Mannenkoor, Ensemble, Projectkoor, Combo o.l.v. Joshua Joseph en op trompet Dorien Jansen Venneboer. De geluidsversterking werd verzorgt door Jan Getkate. Het geheel stond onder leiding van dirigent Willem Jan van Asselt.

Algemene jaarvergadering Nijverdals Mannenkoor

Op dinsdag 12 maart 2024 heeft het Nijverdals Mannenkoor zijn 59 e Algemene Ledenvergadering
gehouden in The Cross, Constantijnstraat 31 te Nijverdal. Op deze goed bezochte ledenvergadering stond o.a. de bestuursverkiezing op de agenda. Herman Kremers was aftredend als algemeen bestuurslid. Daar er geen tegenkandidaten waren aangemeld werd Herman unaniem herkozen voor een nieuwe bestuursperiode, hetgeen met applaus van de aanwezige leden werd ondersteund. Tevens werd alvast een doorkijkje gegeven naar het jubileumjaar 2025 waarin het Nijverdals Mannenkoor zijn 60-jarig bestaan hoopt te vieren. Zo zal er o.a. een jubileumconcert worden georganiseerd op zaterdag 8 februari 2025, komt er een foto expositie i.s.m. de HKHN en wordt het jaar afgesloten met een 2 e concert op zaterdag 8 november 2025. Tijdens de vergadering werd Henk Schulenburg met instemming van alle aanwezige leden benoemd tot erelid van het koor. Henk is ruim 55 jaar lid geweest, maar heeft begin dit jaar zijn lidmaatschap beëindigd i.v.m. gezondheidsklachten. Henk heeft zich jarenlang op diverse terreinen ingezet voor het koor.