Drie koren concert

Op zaterdag 30 september 2023 organiseert het Nijverdals Mannenkoor samen met popkoor
Popkorn een 3 korenconcert in Het Centrum te Nijverdal, aanvang 20.00 uur. Naast beide genoemde koren uit Nijverdal zal ook het a capella-koor Blue Bird Voices uit Zwolle haar medewerking verlenen aan dit najaarsconcert.

Het belooft wederom een prachtige avond te worden met een zeer uiteenlopend en aansprekend repertoire waarbij alle 3 koren onder leiding staan van dirigent Willem Jan van Asselt. De toegangsprijs bedraagt € 10,00. Kaarten zijn verkrijgbaar via deze website of via de leden van de koren.

Sport- en Cultuurfestival 2023 Nijverdal 

Op zaterdag 9 september 2023 is in het centrum van Nijverdal weer het jaarlijkse Sport- en Cultuurfestival gehouden, waarbij vele sport- en culturele verenigingen uit de gemeente Hellendoorn-Nijverdal vertegenwoordigd waren. Het Nijverdals Mannenkoor heeft geen optreden tijdens dit festival kunnen verzorgen omdat zowel de dirigent alsook de pianist andere verplichtingen hadden op deze dag. Het NMK was echter wel aanwezig  met een marktkraam voor promotionele doeleinden. Hoewel het zeer warm was, en daardoor wat minder publiek op de been, hebben we toch de nodige flyers kunnen uitdelen, mensen attenderen op onze bloembollenactie, een presentatie laten zien van het koor op een groot TV scherm en hebben we zakjes met “zangzaad” namens het NMK uitgedeeld. Al met al was het toch een hele gezellige en geslaagde middag waarbij het Nijverdals Mannenkoor zich weer heeft laten zien en dat werd zeer gewaardeerd door de organisatie en het aanwezige publiek. 

Mariaviering in de Padua op 7 mei 2023

Op zondag 7 mei 2023 heeft het Nijverdals Mannenkoor haar medewerking verleend aan een Mariaviering in de Paduakerk te Nijverdal samen met het koor Quo Vadis. Het mannenkoor stond o.l.v. Joalien van de Houten i.v.m. afwezigheid van onze dirigent Willem Jan van Asselt.

HULDIGING JUBILARISSEN NMK

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 2 mei 2023 in The Cross zijn Egbert
Jansen (40 jaar lidmaatschap) en Jan van Aartsen (25 jaar lidmaatschap) gehuldigd. De
jubilarissen ontvingen van Johan Smit, namens het KNZV, de bijbehorende oorkondes en
spelden en van voorzitter John Brand, namens het NMK, een zilveren speld voor 25 jaar
lidmaatschap en een diner bon voor 40 jaar lidmaatschap. De echtgenotes van de beide
jubilarissen werden in de bloemen gezet.

Daarnaast werd Jan Winkels, met instemming van alle aanwezige leden, benoemd tot lid van
verdienste en ontving hij de bijbehorende oorkonde van het NMK. Dit als blijk van
waardering voor 15 jaar voorzitter/secretaris van de muziekcommissie van het koor.
Jan Ruiter werd unaniem herkozen als penningmeester en Wout Obbink werd, met
instemming van alle aanwezige leden, gekozen tot bestuurslid algemene zaken, waardoor
het bestuur weer een voltallige bezetting heeft.

Voorjaarsconcert Nijverdals Mannenkoor

Op zaterdag 15 april 2023 heeft het Nijverdals Mannenkoor haar voorjaarsconcert gehouden in Het
Centrum te Nijverdal. Het was een geslaagd concert in een goed gevulde zaal voor een enthousiast
publiek. Naast de mannen van het Nijverdals Mannenkoor deed ook een Projectkoor mee, die samen
met het koor, een aantal nummers hebben ingestudeerd van het legendarische duo Simon &
Garfunkel. Daarnaast heeft het duo ROKS, bestaande uit Maaike Zomer en Karlien Bosch een bijdrage
geleverd aan deze zeer geslaagde avond. Het geheel stond o.l.v. dirigent Willem Jan van Asselt en
Joshua Joseph zorgde voor de begeleiding op piano en orgel. Bijgaand een impressie van het Voorjaarsconcert.

Het NMK laat zich INSPIREREN

Zaterdag 11 februari 2023 organiseerde de KNZV de lang gekoesterde Inspiratiedag voor mannenkoren. Ongeveer 145 mannen (45 koren vertegenwoordigend) reisden die dag af naar het Akoesticum (Nationaal Trainingscentrum voor muziek, dans en theater) in Ede. Ook een viertal mannen van het NMK was daarbij aanwezig: Johan Smit, John Brand, Be Haandrikman en Gerard Mensink.

Een kort verslag over deze dag van inspiratie:
Na een hartelijk ontvangst met koffie/thee volgde in het auditorium een plenaire zingende inleiding, met als thema: “We kunnen beter zingen dan praten”. Vervolgens werd het hele gezelschap in vier groepen verdeeld. Elke groep volgde vier dezelfde workshops, twee voor de lunch en twee erna. Dit was vooraf goed bedacht, om zoveel mogelijk contact met leden van andere koren te kunnen hebben.
In workshop 1 liet John Gerits ons ervaren wat ‘spontaan samen zingen’ met je doet.

Op inspirerende wijze ‘behandelde’ John kernwoorden als toegankelijk, spontaan liederen aanheffen, zonder muziekschrift, zonder dirigent en muzikale begeleiding, flashmobs, enz. Allerlei bekende liedjes van weleer passeerden kort de revue en we zongen meteen spontaan o.a. ‘Don’t Cry for Me Argentina’ en ‘Het is een nacht’ mee. We ervoeren dat spontaan samen zingen op deze manier eigenlijk helemaal niet moeilijk en ingewikkeld hoeft te zijn. Als afsluiting/aanvulling van een repetitieavond verhoogt dit zeker het zanggenot en de saamhorigheid binnen het koor.

Gonneke Bennes uit Almelo nam ons bij workshop 2 ‘By the Hand’ als het gaat om ‘pr en marketing’. Hoe zet ik ‘mijn’ koor het beste op de kaart om nieuwe leden te werven en optredens bij het brede publiek aan te bevelen? Welke moderne middelen kunnen daartoe, naast de traditionele affiches, flyers en persartikelen, zoal worden ingezet? Kernwoorden als pr-plan, social media, website, fotomateriaal, posters, ed. ‘gooide’ de inleider in de groep om over te spreken en na te denken. Wat werkt wel en wat doet het juist wat minder goed in de huidige tijd?

Als echte specialist van mannenkoren nam Nick Moritz (dirigent van o.a. het Almelo’s mannenkoor) ons mee ‘op weg naar een aantrekkelijk repertoire’. Vernieuwend en eigentijds zeker, maar ook vele traditionele mannenkoorliederen doen het nog uitstekend. Wat is passend bij jouw koor, kijkend naar de samenstelling, ambities, uitstraling en beleving? Maar toch juist ook pakkend, vindingrijk en attractief. Voor mogelijke nieuwe leden moet het repertoire aanspreken en technisch ook toegankelijk zijn. “Moderniseren ja, maar ook weloverwogen gedoseerd”, zo is de insteek van de inleider.
Een zangoptreden is volgens drama-docent Marijke de Wit meer dan slechts ‘op het podium staan en zingen’. Koorpresentatie is dan ook het onderwerp, dat zij behandelde in de laatste, 4e workshop. Kooropstelling, houding, variatie, passende kleding, ed. liet Marijke ons fysiek ervaren tijdens deze drie kwartier. Het inzetten van een ensemble kan daarbij ook ten dienste zijn. Hoe kan een optreden nog beter worden vormgegeven? Voor veel mannen is dit allemaal best spannend, maar zeker ook haalbaar, zo was ieders inschatting.

In de middagpauze genoten alle aanwezigen van een uitstekend verzorgde lunch, waarbij er voldoende tijd was om her en der een praatje te maken. In de grote zaal presenteerden vier koren zich middels een stand, met beeldmateriaal, posters, ed. Ook bij het NMK werd veel informatie ingewonnen. Belangstelling alom aanwezig voor de eenvoudig, maar doeltreffend ingerichte tafel. Na afloop van de workshops werden we verwacht in de grote zaal, met een daverend optreden van het mannenkoor “De Meulezengers” uit Venlo. Met een volle tribune sloot dit grote gezelschap met prachtige liederen de geslaagde dag af. Goed kijkend en luisterend herkenden we in dit geweldige optreden een flink aantal kernwoorden van de vier workshops. Niets dan lof voor de totale organisatie.

Genoemd mag nog worden dat menigeen zeer te spreken was over een aantal posters, als aankondiging van de diverse projectkoren binnen het NMK. Zeker de laatste (Simon and Garfunkel) werd geprezen om z’n eenvoud, maar toch juist daardoor doeltreffendheid. Nog niet zo heel veel koren werken met projectkoren, zo bleek deze dag. Door de inleiders wordt dit fenomeen toch zeker als een van de belangrijkere middelen gezien om mannen te enthousiasmeren en inspireren om, in elk geval, te gaan zingen. Het liefst natuurlijk bij ons eigen Nijverdals Mannen Koor, nog steeds een begrip in de regio Nijverdal. Vooralsnog is dit goed gelukt, want maar liefst 20 mannen meldden zich eind januari bij de eerste repetitie (repertoire van Paul Simon and Art Garfunkel) van het projectkoor. Met het bestaande NMK moeten deze inspanningen leiden tot een prachtig voorjaarsconcert op 15 april 2023, waarbij ieder van harte welkom is. Zie daarvoor binnenkort (maart) ook de diverse aankondigingen in de media.