Algemene ledenvergadering 2017

Voorzitter Johan Smit memoreert in zijn openingsspeech tijdens de drukbezochte ledenvergadering dat het afgelopen jaar in het teken heeft gestaan van de ledenwerving en dan met name de organisatie van het projectkoor. Uiteindelijk heeft dat geresulteerd in de komst van zeven nieuwe leden. De commissie ledenwerving is inmiddels al weer gestart met de opzet van een volgend project dat medio september van start gaat. Ook staat de voorzitter stil bij het overlijden van ons gewaardeerde lid Gerrit van der Werfhorst die vorig jaar nog gehuldigd is in verband met zijn 50-jarig lidmaatschap van het Nijverdals Mannenkoor.
De voorzitter sluit af met iedereen te bedanken die naast het zingen zich ook hebben ingezet voor het wel en wee van onze mooie vereniging. Ook onze dames worden in de dank betrokken.
Tijdens de bestuursverkiezing wordt Cees Bramer herkozen voor één jaar en komt Bernard Feddes het bestuur versterken. Vervolgens wordt afscheid genomen van Henk Hekman als secretaris van het NMK. De voorzitter spreekt lovende woorden over zijn rol als secretaris. Hij heeft de afgelopen zes jaar op voortreffelijke wijze, altijd zeer zorgvuldig en integer, het secretariaat ingevuld. Als blijk van waardering wordt Henk benoemd tot Lid van Verdienste van het Nijverdals Mannenkoor.

ALV 2017

Ook worden er tijdens de Algemene Ledenvergadering drie leden gehuldigd. Hierbij is ook Henk Bargboer, afgevaardigde van het KNZV NoordOost aanwezig.
Henk Baan is 50 jaar lid van het NMK en ook binnen de Vereniging is hij en die periode 15 jaar bestuurslid geweest. Daarvoor is hij destijds benoemd als Lid van Verdienste. Bovendien heeft Henk zich bijzonder verdienstelijk gemaakt voor het landelijk KNZV. Namens het NMK overhandigt de voorzitter de gouden NMK-speld en namens het KNZV krijgt Henk de Bondsspeld met de bijbehorende Oorkonde.
Ook Jan Marquart is 50 jaar onafgebroken lid van het NMK. Naast het zingen is Jan 13 jaar secretaris geweest en Lid van Verdienste van ons mooie koor. Johan Smit overhandigd de jubilaris namens het NMK de gouden NMK-Speld en namens het KNZV krijgt Jan de bondsspeld met de oorkonde.
Onze voorzitter Johan Smit is 25 jaar lid van het NMK en wordt toegesproken door vice-voorzitter John Brand. Naast zijn passie voor zingen heeft Johan zich op bestuurlijk vlak bijzonder verdienstelijk gemaakt. Alle mogelijke denkbare bestuurlijke functies heeft de voorzitter wel bekleed en sommige meerdere keren. Belangrijk is zijn rol als aanjager van diverse activiteiten die ten doel hebben om het NMK een toekomst te geven. Namens het NMK krijgt Johan de zilveren NMK-Speld en de Bondspeld en Oorkonde van het KNZV.
Na de vergadering wordt een toast uitgebracht op de jubilarissen en is het nog lang gezellig in ’t Achterom.

ALV 2017