Algemene Ledenvergadering 2016

Op dinsdag 26 april 2016 werd de 51e Algemene Ledenvergadering (ALV) van het Nijverdals Mannenkoor gehouden. Een veertigtal leden waren op deze jaarlijkse bijeenkomst aanwezig, een tiental leden waren om diverse redenen verhinderd.

Algemene Ledenvergadering 2016

Als bijzondere gasten werden door voorzitter Johan Smit begroet:
Jubilaris Gerrit van de Werfhorst vergezeld door zijn zoon en dochter
Jubilaris Wim Bosboom vergezeld door zijn broer en schoonzuster
De heer Henk Bargboer, afgevaardigde van het KNZV Noord-Oost

Een tweetal leden zijn het koor het afgelopen jaar ontvallen. Bariton Henk Bos en 1e tenor Piet Bank werden met een minuut stilte herdacht. In het eerste deel van de vergadering werden de zakelijke aangelegenheden van het koor besproken. Daarbij een terugblik op het 50-jarig jubileum van het NMK met diverse succesvolle festiviteiten in dat jaar.
Dirigent Willem Jan van Asselt is vanaf januari 2015 vast aan het koor verbonden en dat is een prettige combinatie. Dirigent en koorleden kunnen het goed met elkaar vinden, de repetities en de optredens verlopen plezierig en muzikaal houdt Willem Jan de vaart er in en de kwaliteit in het oog.
Het bestuur heeft enige jaren uit slechts drie leden bestaan, maar daar is gelukkig verandering in gekomen. Adrie Boerrigter en John Brand komen het bestuur versterken en dat geeft meer mogelijkheden en armslag. De zittende bestuursleden Cees Bramer en Johan Smit blijven nog weer voor een periode en daarmee wordt ook de ervaring gewaarborgd. De adviseur van het bestuur Jan Bruggeman trekt zich in die hoedanigheid terug, maar blijft beschikbaar voor hand- en spandiensten en als vraagbaak.

Het belangrijkste onderdeel van de vergadering was uiteraard als laatste op de agenda geplaatst, de huldiging van twee jubilarissen. Gerrit van de Werfhorst is 50 jaar onafgebroken lid van het Nijverdals Mannenkoor. Gerrit heeft naast zijn zangaandeel als bariton vele bestuursfuncties vervuld zowel binnen het NMK als in het bestuur van het KNZV Oost. Hij werd door voorzitter Johan Smit en Henk Bargboer van het KNZV van harte geroemd voor zijn inzet en verdiensten voor de mannenkoorzang in het algemeen. Voor die verdiensten kreeg Gerrit een oorkonde, jubileumspelden en een enveloppe met inhoud uitgereikt. Voorzitter Smit wenst Gerrit toe dat hij nog een lange tijd met en bij ons koor mag zingen.

Algemene Ledenvergadering 2016

Wim Bosboom is al 40 jaar als 1e tenor onafgebroken lid van het Nijverdals Mannenkoor. Wim is een zeer trouw lid die nagenoeg nooit repetities of optredens verzuimd. Het NMK staat bij hem op nummer één en daar moeten feesten, verjaardagen e.d. voor wijken. Wim heeft zich in het verleden veel ingezet voor de inzameling van oud papier en nu ook nog bij de verkoop van bloembollen. Ook is hij onze vaste “stoelenklaarzetter”. Wij hopen dat Wim nog vele jaren zijn stem mag laten horen in en voor het Nijverdals Mannenkoor. Ook Wim ontving voor al zijn verdiensten een oorkonde, jubileumspelden en een enveloppe met inhoud.

Algemene Ledenvergadering 2016

Algemene Ledenvergadering 2016