Algemene Ledenvergadering 2010

Algemene Ledenvergadering '10

Op 27 april 2010 werd de druk bezochte 45e algemene ledenvergadering van het Nijverdals Mannenkoor gehouden in Bunga Tandjung in Nijverdal.In zijn openingstoespraak kenschetste voorzitter Johan Smit het afgelopen jaar als een jaar van gewenning. Veel veranderingen zijn de laatste jaren doorgevoerd. We kregen een nieuwe dirigent, een nieuwe repetitieruimte en een nieuwe repetitie-avond. Dat vraagt tijd en geduld. Volgens de voorzitter kunnen we zeker niet achterover leunen. Er moeten nieuwe leden geworven worden. Gelukkig hebben zich 9 nieuwe leden aangemeld. Maar we zullen actief op zoek moeten naar jongere mannen.Tijdens de bestuursverkiezing wordt Johan Kuipers benoemd tot nieuwe voorzitter van het Nijverdals Mannenkoor. De huidige voorzitter zal de taak van secretaris voor één jaar op zich nemen.

Vice-voorzitter Adrie Boerrigter spreekt vervolgens de scheidend voorzitter toe en spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop hij het mannenkoor door de moeilijke jaren heeft geloosd. Op zijn eigen wijze heeft hij leidinggegeven aan een proces van verandering en vernieuwing met als oogmerk de toekomstvastheid van het mannenkoor.

Onder een warm applaus van de leden krijgt hij een attentie aangeboden..

Algemene Ledenvergadering '10

Ook worden er twee jubilarissen gehuldigd.

Frits van Zon is 40 jaar lid en Marinus Bolink 25 jaar lid. Voor deze gelegenheid krijgen de beide leden uit handen van Gert Jan Kleinlegtenberg, afgevaardigde van het KNZV-Overijssel, de bijbehorende oorkonde. Johan Smit spreekt lovende woorden en feliciteert de beide jubilarissen en spelt hen de bijbehorende insignes op.

Algeme Ledenvergadering '10 - Dhr van Zon als trotse jubilaris

Algeme Ledenvergadering '10 - Dhr Bolink als trotse jubilaris