Algemene Ledenvergadering 2019

Jubilarissen
Tijdens de Alg Ledenvergadering op 30 april 2019 zijn de volgende jubilarissen gehuldigd, in het zonnetje gezet en onderscheiden met het bijbehorende KNZV speldje en oorkonde. Naast deze onderscheidingen zijn een zilveren en een gouden G-sleutel met het NMK logo uitgereikt voor 25, respectievelijk 50 jaar lidmaatschap. De echtgenotes kregen een bos bloemen.

  • Henk Schulenburg, 50 jaar lid
  • Vincent Broeks, 40 jaar lid
  • Henk Slettenhaar, 25 jaar

Jubilarissen NMK 2019

Bestuurswijziging
Per 30 april 2019 heeft er een bestuurswijziging plaatsgevonden en hebben Johan Smit en Adrie Boerrigter afscheid genomen na vele jaren diverse functies te hebben verricht in het bestuur van het Nijverdals Mannenkoor. Johan vele jaren als voorzitter en Adrie met PR in zijn portefeuille. Zonder hun tomeloze inzet voor het koor zouden wij nooit het niveau hebben bereikt waar het mannenkoor nu staat. Hartelijk dank daarvoor.
Het bestuur ziet er nu als volgt uit:

  • John Brand voorzitter
  • Jan Buwalda secretaris, PR
  • Henk van der Gaast penningmeester
  • Bernard Feddes algemeen bestuurslid

Lid van Verdienste
Tijdens de ALV is de Oorkonde van Verdienste uitgereikt aan Johan Smit als dank voor de vele taken die hij in de loop der jaren heeft verricht voor het Nijverdals Mannenkoor. Johan heeft zich 20 jaar op voortreffelijke wijze ingezet voor het koor in diverse bestuursfuncties, o.a. voorzitter in de periode 2006-2010 en 2014-2019. Daarnaast heeft Johan ook nog vele jaren deel uitgemaakt van diverse commissies, kortom hij heeft zijn steentje meer dan bijgedragen aan de ontwikkeling van het koor en daarmede deze blijk van dank meer dan verdiend.
Lid van verdienste NMK 2019