Algemene Ledenvergadering 2012

ALV NMK

Op dinsdag 1 mei 2012 werd de ALV van het Nijverdals Mannenkoor gehouden. 45 leden gaven acte de présence op deze jaarlijkse bijeenkomst. Als bijzondere gasten werden door voorzitter Johan Kuipers begroet:
Jubilaris Gerrit van den Berg met zijn vrouw Hannie
Jubilaris Leo Kleinjan met zijn echtgenote Ria
De heer Henk Bargboer, afgevaardigde van het KNZV-Overijssel
Mevrouw Anneke Raven, burgemeester van de Gemeente Hellendoorn en ere-voorzitter van het Nijverdals Mannenkoor.De meeste punten van de agenda voor de pauze werden zonder verdere vragen of opmerkingen door de vergadering aangehoord. Een extra accent kreeg de positie van het NMK-ensemble. Het bestuur vindt de voortgang van het NMK-ensemble om diverse redenen belangrijk, we noemen:

  • mogelijk aantrekkelijk voor nieuwe leden;
  • kan een ondersteuning vormen voor het koor bij het instuderen van b.v. nieuwe nummers;
  • geeft wellicht meer flexibiliteit bij optredens;
  • de ambitie en het enthousiasme van jongere leden kan overslaan op ook oudere leden.

Ondertussen is het NMK-ensemble weer compleet (nu totaal 16 zangers) en heeft op dinsdag 15 mei jl. de repetities hervat.

Na de pauze werd de vergadering voortgezet met voor velen van de aanwezigen het belangrijkste onderdeel nl. de huldiging van de jubilarissen.
– Onze zangvriend Gerrit van den Berg is 25 jaar onafgebroken lid van het NMK. Johan Kuipers noemt enige kenmerken van Gerrit:
Gerrit is koormeester bij de bassen en OPA (oud papier) opperhoofd. Daarnaast heeft hij technisch inzicht waar ook het NMK gebruik van maakt. Ook worden nog enige persoonlijke zaken van Gerrit aangehaald.
– Onze zangvriend Leo Kleinjan is 40 jaar onafgebroken lid van het NMK. Leo is een bekend figuur in de Nijverdalse muziekwereld. Naast zanger en solist bij het NMK is hij dirigent van Die Regghe Sangers. In ons koor is Leo een vaste steun van de basgroep, denkt veelal positief met het NMK mee en is vaak gangmaker en organisator bij feestavonden. Leo heeft een speciale band met onze dirigent Henk Swart, maar dat is logisch als dirigenten onder elkaar, aldus onze preses Johan. Zijn vrouw Ria heeft ook een bijzondere plaats in het NMK als boegbeeld van het dames-comité.

De beide jubilarissen Leo en Gerrit worden gehuldigd namens het KNZV-Overijssel door de heer Henk Bargboer en namens het Nijverdals Mannenkoor door Johan Kuipers. Zij krijgen de versierselen opgespeld en de echtgenotes Hannie en Ria worden in de huldiging betrokken en ontvangen een mooie bos bloemen. Het NMK is er trots op dat Gerrit en Leo zich al zo lang thuis voelen bij ons koor.

Jubilaris Gerrit van den Berg

Jubilaris Leo Kleinjan
Als laatste vraagt onze ere-voorzitter mevrouw Anneke Raven het woord. Ook zij feliciteert de jubilarissen en overhandigt hen een bloemengroet namens de Gemeente Hellendoorn.
Mevrouw Raven richt zich ook nog even tot de vergadering.
Met name bij het agendapunt over het NMK-ensemble kwam bij haar een Twentse uitdrukking naar boven die zij recent had gehoord, k.w.w. `kiekn wat wöt`. Zij moedigt het NMK aan vooral door te gaan met het NMK-ensemble en het zou mooi zijn als de leden daar voltallig achter zouden gaan staan, zonder de afwachtende houding van – ja, ja, kiekn wat wöt, aldus onze ere-voorzitter.
Mevrouw Raven vertelde het erg fijn te hebben gevonden deze vergadering te hebben mogen bijwonen. Zij hoopt dat het NMK er in slaagt met name jongere leden aan te trekken en wenst ons allen veel plezier bij en met het zingen.

ALV NMK