NMK zingend en swingend het nieuwe jaar in

door Jos Keijzer (TCTubantia 7 jan 2013)

Het ZINiN-Theater in Nij­verdal is een markant gebouw voor cultuur en bestuur. De theater­zaal is eenvoudig van opzet, maar heel doeltreffend. Bij het bijwonen van dit try- outconcert van het Nij­verdals Mannenkoor kwamen de aspecten van licht en geluid heel professioneel naar voren. De zaal heeft zelf geen akoestiek, maar door een uitgekiende geluidsweer­gave klonk het koor als een een­heid.

Nieuwjaarsconcert 2013

Het kleine ensemble van ongeveer dertien leden manifesteerde zich ook als een geheel. De Cottonville Bigband presenteerde zich gloed­vol, spetterend of ingehouden met de begeleiding van de zangeres of het mannenkoor.

Pianist Gezinus Veldman begeleid­de het koor waar nodig met zijn be­kende omspelingen. Uiteindelijk had hij aan een koorpartituurtje ge­noeg en zette hij er een complete orkestvariatie omheen.

Het concert van het mannenkoor was opgebouwd rond een aantal thema’s: klassiek, geestelijk, Rus­land, de bergen, popmuziek en de operette Die Blume von Hawai, van componist Paul Abraham. Bij de try- out was goed waar te nemen wat dirigent Henk Swart terug wil­de zien: goede zanghouding, zing de zaal in, uitspraak, kom de afspra­ken na, afstemming met de big­band en de pianist. ‘Dat is mijn vi­sie en daar moet u het mee doen’, maar wel op een uiterst innemen­de manier. Dan wordt muziek ma­ken een feestje.

Conquest of paradise werd samen met de bigband breed en krachtig gepresenteerd. Een koor met body, zeker omdat uit het hoofd gemusi­ceerd werd. Bij het Halleluja van Milk and Honey ‘gorgelde’ de sound van het hammondorgel er nog eens extra bij. Zangeres Erna Daane liet haar grote stembereik horen in het swingende nummer Freedom, bekend door Arita Frank­lin, en de ingetogen ballad Don’t know why van Norah Jones.

Het mannenkoor liet bij het Russi­sche lied Kolj Slawjen een intens ge­voelige koorklank horen. Het be­kende Edelweiss werd zeer goed uit­gevoerd. Een eenvoudig arrange­ment met een enkele modulatie er­in klinkt op deze manier zeer aan­genaam. Goede muziek hoeft niet ingewikkeld te zijn. Bij de operette­potpourri werden de muzikale bloemetjes nog even buiten gezet.

Voor het publiek een uitnodiging om dit jaar niet in de zaal te zitten, maar op het podium te staan.
Hieronder een kleine impressie van het zeer geslaagde nieuwjaarsconcert van 5 januari 2013 in het ZINiN Theater te Nijverdal.
Meer video’s op het youtube-kanaal van het Nijverdals Mannenkoor.