Algemene Ledenvergadering 2020/2021

Door beperkende maatregelen agv corona is de jaarlijkse ALV van het Nijverdals Mannenkoor een aantal keren uitgesteld. Op dinsdag 26 oktober 2021 was het dan eindelijk zover en kon de gecombineerde Algemene Ledenvergadering 2020/2021 worden gehouden in Restaurant- en zalencentrum “In de Tonne” te Hellendoorn.
Tijdens deze vergadering werden een aantal mannen in het zonnetje gezet vanwege hun jarenlange trouwe lidmaatschap van het Nijverdals Mannenkoor.
Fred van Agthoven werd gehuldigd voor zijn 25-jarig lidmaatschap (2020) en ontving een oorkonde, de zilveren G-sleutel namens het NMK en de bijbehorende speld namens het KNZV. Cees Bramer en Jan Bruggeman werden gehuldigd voor hun 40-jarig lidmaatschap (2021). Beide mannen ontvingen een oorkonde met bijbehorende speld namens het KNZV en een diner bon namens het NMK. De dames ontvingen een bos bloemen.
ALV 2020/2021
ALV 2020/2021
Tevens werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om Jan Marquart, met instemming van de leden, te benoemen tot erelid van het Nijverdals Mannenkoor vanwege zijn jarenlange trouwe inzet voor het koor als zanger, maar ook zeer actief betrokken bij allerlei (neven)activiteiten van het koor. Tijdens de vergadering zijn 2 nieuwe bestuursleden toegetreden tot het bestuur, Jan Ruiter en Herman Kremers. Henk van der Gaast is, door persoonlijke omstandigheden, gestopt als bestuurslid/penningmeester.
ALV 2020/2021
ALV 2020/2021